ศูนย์คุณธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

240786 edited

 

วันที่ 3 มกราคม 2560 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม อาทิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร, หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) , กรมศิลปากร,  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเวลา 07.00 – 08.00 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 

โดยเมื่อเวลา 07.00 น. นายสด แดงเอียด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ จำนวน 8 รูป จากวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร และวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร