ศูนย์คุณธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

240786 edited

 

วันที่ 3 มกราคม 2560 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม อาทิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร, หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) , กรมศิลปากร,  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเวลา 07.00 – 08.00 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 

โดยเมื่อเวลา 07.00 น. นายสด แดงเอียด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ จำนวน 8 รูป จากวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร และวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest