"สื่อคุณธรรม สร้างสรรค์สังคมไทย"

151219

151083

151080 151160

 

29 ธันวาคม 2559  - เวทีระดมความคิดเห็น "สื่อคุณธรรม สร้างสรรค์สังคมไทย" เพื่อหาบทบาทและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทยในมิติขององค์กรสื่อ ร่วมกันของผู้ผ่านการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสื่อมวลชน รุ่นที่1 (คจส.1)ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กร สถาบันสื่อทุกแขนง  โดยมีนายธาดา เศวตศิลา ประธานอนุกรรมการสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม เป็นประธานเปิดงาน จัดโดยศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)และองค์กร เครือข่ายสื่อมวลชน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา

 

 

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest