ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมกิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิธีพุทธ 2560"

149888
 
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมกิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิธีพุทธ 2560" 

 

เว็บไซต์สวดมนต์ข้ามปี    http://www.dra.go.th/th/newyearprayer/index.html
 

Download
1. บทนะโม 3 จบ ,บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย(อิติปิ โส ภควา)

2. เจริญชัยมงคลคาถา (บทชยันโต)

3. บทสวดชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)

Download ทั้ง 3 ไฟล์ที่ https://drive.google.com/drive/folders/0BzVxpjmLrS5KYldEVmlyZWhIaVk?usp=sharing