ศูนย์คุณธรรมร่วมกับจังหวัดพัทลุงและภาคีเครือข่าย จัดสมัชชาคุณธรรม “เมืองลุงเมืองบายใจ” ครั้งที่ 2

5 2

9

10 7 1

 

          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดพัทลุง และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพัทลุง “เมืองลุง เมืองบายใจ คนมีสุขภาวะคู่คุณธรรม ปีที่ 2” ภายใต้โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมและโครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัดพัทลุง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

          ในช่วงเช้ามีการแสดงโนราจากคณะนักเรียนจากโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน และการแสดงนุ่งผ้าถุงตามแบบไทยถิ่น โดยชมรมคนเมืองลุงนุ่งผ้าถุงไทย เครือข่ายพัทลุงยิ้ม นอกจากนั้นยังมีการจัดเวทีเสวนา “เมืองลุง เมืองบายใจ ในมุมมองของคน 3 วัย” และการพิจารณารับรองมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดพัทลุง

 33

 24

 16  2 3


          ในช่วงบ่าย นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายเสรี ศรีหะไตร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานฯเยี่ยมชมนิทรรศการขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรม และโครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัดพัทลุง ซึ่งประกอบด้วย นิทรรศการผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในภาพรวมและจากศูนย์คุณธรรม นิทรรศการสิ่งแวดล้อม นิทรรศการด้านจราจร นิทรรศการผ้าไทย ผ้าถิ่น นิทรรศการสมัชชาสุขภาพจังหวัดพัทลุง และนิทรรศการสิ่งดีดีในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการท่องพุทธวจนะของกลุ่มเยาวชนจังหวัดพัทลุงอีกด้วย

          ช่วงท้ายของงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนพื้นที่ต้นแบบ 15 พื้นที่/หน่วยงาน มอบธงแก่พื้นที่รูปธรรมที่มีการขยายผลการขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรมจำนวน 28 พื้นที่/หน่วยงาน และมอบโล่รางวัลการประกวดท่องพุทธวจนะของพุทธวจนะสถาบันพัทลุง จากนั้นมีการจัดบรรยายพิเศษ “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานพ่อทำ สร้างเมืองลุง เมืองบายใจ มีวินัยบนความพอเพียง”โดยนายเสรี ศรีหะไตร โดยก่อนปิดงานได้มีการร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงประกาศการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในปีต่อไป พร้อมทั้งนำร้องเพลงต้นไม้ของพ่อและเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนถ่ายภาพร่วมกัน