๗๘ องค์กรภาคีเดินหน้าขับเคลื่อน“แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ”พร้อมร่วม“ปณิธาน 7 ล้านความดี”สานต่องานพ่อทำ

 
IMG 2499

IMG 2502

IMG 2491 IMG 2519
 
 
 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ -  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ๗๘ องค์กรภาคีจัดประชุมองค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรม ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นายอดิศักดิ์  ภาณุพงศ์ ประธานกรรมการการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ กล่าวเปิดงาน  พร้อมทั้งได้มีการรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ แผนการจัดงานสมัชชาคุณธรรม ๔ ภูมิภาค และเชิญชวนองค์กรภาคีเข้าร่วม “โครงการ ๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙
 
 
IMG 2539 IMG 2554