๗๘ องค์กรภาคีเดินหน้าขับเคลื่อน“แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ”พร้อมร่วม“ปณิธาน 7 ล้านความดี”สานต่องานพ่อทำ

 
IMG 2499

IMG 2502

IMG 2491 IMG 2519
 
 
 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ -  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ๗๘ องค์กรภาคีจัดประชุมองค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรม ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นายอดิศักดิ์  ภาณุพงศ์ ประธานกรรมการการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ กล่าวเปิดงาน  พร้อมทั้งได้มีการรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ แผนการจัดงานสมัชชาคุณธรรม ๔ ภูมิภาค และเชิญชวนองค์กรภาคีเข้าร่วม “โครงการ ๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙
 
 
IMG 2539 IMG 2554

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest