ผู้ว่าฯร้อยเอ็ดเดินหน้าขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมเน้นทำดีตามรอยพ่อ


 DSC0141

 

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เดินทางมาบันทึกเทปรายการ สร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง นำเสนอในหัวข้อ “การขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมร้อยเอ็ด” ซึ่งจะออกอากาศในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2  ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้บอกเล่าถึงสถานการณ์การขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน ซึ่งในขณะนี้ทางจังหวัดร้อยเอ็ดนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีโครงการแบ่งปันความสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่ภาคใต้โดยการนำข้าวสารข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ดไปบริจาคแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม พร้อมทั้งจะนำข้าวสารข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ดไปร่วมสมทบแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง

ในการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางการทำความดีต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระราชทานไว้ มาใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของคนในพื้นที่ อีกทั้งยังได้กล่าวถึงปัจจัยความสำเร็จว่า ต้องเริ่มที่ตัวเองแล้วเริ่มทำทันที ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อคิดของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) “ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว” และการทำความดีนั้นต้องร่วมมือกันพยายามหาพลังเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงกันจนกระทั่งเป็นระบบ ปัจจัยแห่งความสำเร็จทั้งหมดนั้นจะนำสู่การสร้างความมีน้ำใจ ความรัก ความผูกพันและก่อเกิดเมล็ดพันธุ์แห่งความดี และเกิดบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมคุณธรรมต่อไป

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศมาร่วมงานสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งในวันงานจะมีการเสวนาการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมพร้อมทั้งประกาศเจตนารมย์การเป็นองค์กรคุณธรรม มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ มาร่วมจัดนิทรรศการ และตลาดนัดความดี