ศูนย์คุณธรรม จัดกิจกรรมเชิญชวน “ตั้งปณิธานทำดีตามรอยพ่อ” ในงานอารยสถาปัตย์

 

20161201 094251 20161130 134814 20161130 124146
20161130 134932


1480518015428
20161130 125330

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมเชิญชวนตั้งปณิธานทำความดี “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็๗พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงาน “อารยสถาปัตย์และนวัตกรมมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล Thailand Friendly Design Expo 2016” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมตั้งปณิธานทำดีจำนวนกว่า ๓๐๐ คน จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม ณ ฮอล์ล ๖ อิมแพคเมืองทองธานี

          ภายในงาน มีการจัดแสดงเกี่ยวกับผลงานการออกแบบ สิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับอารยสถาปัตย์ทุกรูปแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกสังคมให้อยู่ร่วมกันด้วยความสุข สะดวก และปลอดภัย  มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ให้ความสนใจนำผลงานการออกแบบมาจัดแสดงภายในงาน สำหรับในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการของภาครัฐ กระทรวงวัฒนธรรม (กรมศิลปากร) ได้นำรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่สำหรับผู้บกพร่องทางสายตาและผู้พิการอื่นๆ มาจัดแสดง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกับโบราณวัตถุจำลองกว่า ๓๐ รายการ โดยมีการจัดทำคำบรรยายเป็นภาษาไทยและอักษรเบรลล์ไว้ เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และการฉายภาพภาพยนตร์แอนิเมชั่น “เมืองนิรมิตรแห่งจิตตนคร” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

          สำหรับศูนย์คุณธรรม ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานตั้งปณิธานทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้นำสายรัดข้อมือ (Wristband) มอบเป็นของที่ระลึกให้ผู้เข้าร่วมตั้งปณิธานทำความดี งานนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงาน ที่เป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ จำนวนกว่า ๓๐๐ คน ที่ได้มาร่วมกันตั้งปณิธานทำความดีตามรอยพ่อ   

          นอกจากนี้ ยังมีส่วนจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจของหน่วยงานภาคเอกชน อาทิ การเปิดตัวรถโตโยต้าที่ได้รับการออกแบบเพื่อผู้พิการทางขา สามารถขับขี่ได้อย่างสะดวกสบาย การดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ให้บริการสุขภาพแก่ทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียม การจัดแสดงห้องน้ำผู้สูงอายุ ที่ออกแบบมาอย่างปลอดภัย พร้อมใช้งานได้ทุกช่วงเวลา

          นับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วน ในการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย ให้มีความสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย มีความเท่าเทียมเสมอภาคกัน เพื่อรองรับ “สังคมผู้สูงอายุ” ในอีก ๕ ปีข้างหน้า และกลุ่มผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้ที่อ่อนแอทางร่างกาย ให้อยู่ร่วมกันด้วยความสุข ให้เมืองไทยเป็นเมืองแห่งสันติสุข และน่าอยู่มากยิ่งขึ้น