งานร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร เครือข่ายคุณธรรมทำดีเพื่อพ่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย แปรอักษร

งานร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร เครือข่ายคุณธรรมทำดีเพื่อพ่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

วันที่ ๒๘ –๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ วัดวาปีสุทธาวาส ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 
5 6 7
8 9 10
11 12 13

 

          ช่วงเวลา ๑๖.๐๐ น. พี่น้องประชาชนจากชุมชนคุณธรรมต้นแบบและเครือข่ายชุมชนคุณธรรมจังหวัดราชบุรี ได้มารวมตัวพร้อมเพียงกันกว่า ๒,๐๐๐ คน ณ บริเวณลานสมเด็จพระพุฒาจารย์โต  พรหมรังสี วัดวาปีสุทธาวาส อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จากนั้นได้ร่วมแปรรูปขบวนเป็นอักษรเลข ๙ อักษร บวร อ.จอมบึง เพื่อร่วมร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร เครือข่ายคุณธรรมราชบุรี ทำดีเพื่อพ่อ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร มาเป็นประธานในพิธี โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นางนิทฐา  แสวงทอง เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน จากนั้น ประธานในพิธีได้รับฟังการกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง พระสถิตย์ในดวงใจนิรันดร์ โดย น.ส.ศศิมาภรณ์  เครือละม้าย  จากนั้นประธานในพิธี ถวายคำนับและกราบสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล้วกล่าวคำแสดงความอาลัยและร่วมพิธีเจริญจิตภาวนา จุดเทียน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จพิธีในเวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น. กิจกรรมจะมีขึ้นอีกครั้งในเช้าของวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙