งานร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร เครือข่ายคุณธรรมทำดีเพื่อพ่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

งานร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร เครือข่ายคุณธรรมทำดีเพื่อพ่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

วันที่ ๒๘ –๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ วัดวาปีสุทธาวาส ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

1
2 3 4

 

          เวลา ๐๙.๐๐ น.ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยและเขียนปณิธาน การทำความดีเพื่อพ่อ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น. ที่เวทีกลางการจัดงานได้จัดกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ เรื่องแด่พระผู้เสวยสวรรค์ โดย ด.ญ. ภัทรวรรณ  ปิริติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ ต่อเนื่องกันได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง “การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนา ๓ ท่านคือ นายอภิวรรษ  สุขพ่วง จากไร่สุขพ่วง  อ.อุบล  แช่มช้อย จากบ้านเหล่ามะละกอ  และ อ.ศรีวิชัย  ทรงสุวรรณ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิกุลจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผู้ดำเนินรายการเสวนาคือ อ.สุรินทร์  ตำหนิงาม จากเครือข่ายสภาองค์ชุมชนคุณธรรม ในเวทีนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า ๓๐๐ คน มีพี่น้องประชาชนทั่วไป  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง โรงเรียนบ้านตลาดควาย นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจอมบึง และกิจกรรมสุดท้ายก่อนเที่ยงเป็นการร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน ทำความดีเพื่อพ่อ ส่งเสด็จสุ่สวรรคาลัย โดยมี ท่านรองพิมกาญจน์  ชัยจิตรสกุล รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นผู้นำกล่าว 

 

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest