งานร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร เครือข่ายคุณธรรมทำดีเพื่อพ่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

งานร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร เครือข่ายคุณธรรมทำดีเพื่อพ่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

วันที่ ๒๘ –๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ วัดวาปีสุทธาวาส ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

1
2 3 4

 

          เวลา ๐๙.๐๐ น.ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยและเขียนปณิธาน การทำความดีเพื่อพ่อ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น. ที่เวทีกลางการจัดงานได้จัดกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ เรื่องแด่พระผู้เสวยสวรรค์ โดย ด.ญ. ภัทรวรรณ  ปิริติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ ต่อเนื่องกันได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง “การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนา ๓ ท่านคือ นายอภิวรรษ  สุขพ่วง จากไร่สุขพ่วง  อ.อุบล  แช่มช้อย จากบ้านเหล่ามะละกอ  และ อ.ศรีวิชัย  ทรงสุวรรณ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิกุลจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผู้ดำเนินรายการเสวนาคือ อ.สุรินทร์  ตำหนิงาม จากเครือข่ายสภาองค์ชุมชนคุณธรรม ในเวทีนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า ๓๐๐ คน มีพี่น้องประชาชนทั่วไป  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง โรงเรียนบ้านตลาดควาย นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจอมบึง และกิจกรรมสุดท้ายก่อนเที่ยงเป็นการร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน ทำความดีเพื่อพ่อ ส่งเสด็จสุ่สวรรคาลัย โดยมี ท่านรองพิมกาญจน์  ชัยจิตรสกุล รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นผู้นำกล่าว