ศูนย์คุณธรรมจัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานระบบการทำจิตอาสา

 

 1

 2

 3  4


๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานระบบการทำจิตอาสา ณ ศูนย์คุณธรรม อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ซึ่งทางศูนย์คุณธรรมได้รับบทบาทในการเป็นสื่อกลางในการร่วมกันทำกิจกรรมด้านจิตอาสากับองค์กรภาคีเครือข่ายของศูนย์ฯ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมด้านจิตอาสา และจัดการระบบการทำงานร่วมกันในอนาคต

 

5 6