ปลัด วธ. กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ งานรวมพลังแห่งความภักดี

1

 

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2559) กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานร่วมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม  และศูนย์คุณธรรม  (องค์การมหาชน) เข้าร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพียงกัน จัดขึ้น ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ

 

2 3
4 5