เวทีคืนข้อมูลโครงการถอดบทเรียนพระสงฆ์กับการพัฒนาเยาวชน 4 ภาค

1454989 989366941126321 1690064118049562519 n     

     วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม สิน สื่อสวน เข้าร่วมเวทีคืนข้อมูลโครงการถอดบทเรียนพระสงฆ์กับการพัฒนาเยาวชน 4 ภาค โดยชื่นชมและเห็นโอกาสที่จะใช้ชุดความรู้ของเครือข่ายพระสงฆ์ไปสู่การเป็นแบบอย่างและเป็นข้อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐต่อไป

1454989 989366941126321 1690064118049562519 n     1915342 989366911126324 8133615706524992956 n

 

     วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม สิน สื่อสวน เข้าร่วมเวทีคืนข้อมูลโครงการถอดบทเรียนพระสงฆ์กับการพัฒนาเยาวชน 4 ภาค โดยชื่นชมและเห็นโอกาสที่จะใช้ชุดความรู้ของเครือข่ายพระสงฆ์ไปสู่การเป็นแบบอย่างและเป็นข้อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐต่อไป

1979515 989366767793005 2100757466609432941 n     10400972 989366971126318 3095683220189179406 n