ระดมเครือข่ายอาสาสมัคร จัดระบบบริหารจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อหลวง

1 2

3  พฤศจิกายน 2559 - ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteer for DAD, มูลนิธิหัวใจอาสา, กองทุนเวลาเพื่อสังคม, สถานี ThaiPBS, สถานี TNN24 เครือข่ายสื่อคุณธรรม (คจส.1) และเครือข่ายอาสาสมัคร ประชุมระดมความคิดเห็น “แนวทางการขับเคลื่อนงานระบบการทำงานจิตอาสา” เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนที่มาแสดงความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านจิตอาสาที่ดีของคนในสังคม สำหรับท่านใดที่สนใจร่วมเป็นจิตอาสา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อสอบถามได้ทาง Facebook : Volunteers for Dad

3


5

5 6