ธนาคารกรุงไทยจับมือศูนย์คุณธรรมหวังเดินหน้าสร้างคุณธรรมภายในองค์กร

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 คณะตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย ได้เข้าพบนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินโครงการองค์กรคุณธรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ณ ศูนย์คุณธรรม อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

1

เนื่องจากธนาคารกรุงไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส รวมทั้งการเป็นองค์กรที่มีความสุขอีกด้วย โดยมีเป้าหมายให้ธนาคารกรุงไทยทั้งหมดเป็นธนาคารคุณธรรมให้สำเร็จในอนาคต

ธนาคารกรุงไทยเห็นว่าศูนย์คุณธรรมเป็นองค์กรที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ รวบรวมและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ในด้านคุณธรรม และมีการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรม ทางธนาคารกรุงไทยจึงคาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการองค์กรคุณธรรมจากศูนย์คุณธรรม ซึ่งทางศูนย์คุณธรรมมีความยินดีอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย รวมถึงองค์กรอื่นๆ ที่มีความสนใจที่จะดำเนินการสร้างสรรค์องค์กรคุณธรรมในอนาคตต่อไป

2 3
   
6 7

 

เนื่องจากธนาคารกรุงไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส รวมทั้งการเป็นองค์กรที่มีความสุขอีกด้วย โดยมีเป้าหมายให้ธนาคารกรุงไทยทั้งหมดเป็นธนาคารคุณธรรมให้สำเร็จในอนาคต

ธนาคารกรุงไทยเห็นว่าศูนย์คุณธรรมเป็นองค์กรที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ รวบรวมและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ในด้านคุณธรรม และมีการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรม ทางธนาคารกรุงไทยจึงคาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการองค์กรคุณธรรมจากศูนย์คุณธรรม ซึ่งทางศูนย์คุณธรรมมีความยินดีอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย รวมถึงองค์กรอื่นๆ ที่มีความสนใจที่จะดำเนินการสร้างสรรค์องค์กรคุณธรรมในอนาคตต่อไป