กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดปทุมธานี จัดงาน "รวมใจเครือข่ายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม" เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานรวมใจเครือข่ายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดปทุมธานี

 

1

12
3 4

    

      งานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดปทุมธานี โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ทรงดูแลอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาที่มีอยู่ในเมืองไทย อีกทั้งยังทรงเป็นอัครศิลปินที่มีผลงานด้านศิลปะที่เป็นเลิศในทุกสาขา และทรงเป็นองค์พระบรมราชูปถัมภกแก่ศิลปะทุกแขนง

 

งานเครอขาย ๔ ศาสนา 8527 9

งานเครอขาย ๔ ศาสนา 8524

6

 

 

ภายในงานมีการประกอบพิธีทางศาสนา ๕ ศาสนา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การแสดงศิลปวัฒนธรรมถวายความอาลัย ประธานกล่าวคำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันยืนสงบนิ่งแสดงความไว้อาลัย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ พระองค์จะทรงสถิตในดวงใจพสกนิกรของพระองค์ในพิธีตราบนิรันดร์กาล