ศูนย์คุณธรรมและองค์กรภาคีร่วมจัดร่วมจัดงานตลาดนัดความดีราชบุรีครั้งที่ 3

1015947 988465831216432 2952490405711162403 o     

    

         ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี ศูนย์คุณธรรมและองค์กรภาคีร่วมจัดร่วมจัดงานตลาดนัดความดีราชบุรีครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด วิถีแห่งการพึ่งพาภูมิปัญญาแห่งความพอเพียงสำหรับกิจกรรมเวทีตลาดนัดความดีราชบุรีครั้งที่ 3 ประกอบด้วย นิทรรศการมีชีวิต ของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนตลอดจนการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถศึกษาเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมและนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงกิจกรรมการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน

1015947 988465831216432 2952490405711162403 o     1276172 988466327883049 2089659039447764643 o

10269127 988466074549741 3857686637527977392 o     10532326 988466141216401 6756091870660575816 o

 

         ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี ศูนย์คุณธรรมและองค์กรภาคีร่วมจัดร่วมจัดงานตลาดนัดความดีราชบุรีครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด วิถีแห่งการพึ่งพาภูมิปัญญาแห่งความพอเพียงสำหรับกิจกรรมเวทีตลาดนัดความดีราชบุรีครั้งที่ 3 ประกอบด้วย นิทรรศการมีชีวิต ของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนตลอดจนการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถศึกษาเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมและนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงกิจกรรมการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนอีกทั้งยังร่วมเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลายมุมมองซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญต้องการให้เปิดโอกาสให้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น คุณธรรมความดีงามของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเปิดงาน ปาฐกถาพิเศษเรื่องการฟื้นฟูคุณธรรมความดี วิถีชาติพันธุ์ราชบุรีทั้งนี้ภายในงานยังมีการแสดงโดยกลุ่มชาติพันธุ์ อาทิ คนไทยภาคกลางพื้นถิ่นชาวไทยกะเหรี่ยงชาวไทยทรงดำ และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านตะโกล่างซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 500 กว่าคน

 

10623553 988466007883081 2140838703489252219 o     10700361 988466884549660 1075767427896170163 o


     อย่างไรก็ตามงานตลาดนัดความดีราชบุรีครั้งที่ 3 ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อต้องการปลุกกระตุ้นให้ประชาชนชาวราชบุรีเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความดีในทุกภาคส่วนตลอดจนกลุ่มชาติพันธุ์และการบูรณาการความร่วมกันให้เกิดขึ้นทั้งภาครัฐเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคชุมชน ท้องถิ่นครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดเชื่อมโยงคุณธรรมความดีงามร่วมกันในเครือข่ายเพื่อร่วมสร้างคุณธรรมความดีให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนที่สามารถขยายผลได้ในอนาคต

10712501 988465911216424 4093545760882973495 o     11249920 988465904549758 7773539899984853809 o