เครือข่ายศูนย์คุณธรรมรับรางวัล “วัฒนคุณาธร” จากกระทรวงวัฒนธรรม

 

1

 

          วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานในพิธีบวงสรวง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๔ ปี  วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม  และช่วงบ่ายพิธีมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

         

2

3
5 4

 
       พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติในครั้งนี้ มีเครือข่ายของศูนย์คุณธรรมได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ทั้งสิ้น ๗ ราย ใน ๓ ประเภท คือ ประเภทเด็กหรือเยาวชน ๓ ราย ได้แก่ นายธนาวุธ อินผิว โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  จังหวัดมุกดาหาร  นางสาวศุภสุตา ดามี โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา  จังหวัดศรีสะเกษ   และนางสาวอริสา แท้วเครือ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ประเภทบุคคล ๓ ราย ได้แก่ นางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์  นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป และพลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ ประเภทกลุ่มบุคคลจำนวน ๑ ราย ได้แก่ โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง

 

6 7