พิธีมอบโล่ห์ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมวันนี้ 1 ต.ค. 58 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมมอบโล่ห์ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ท่ามกลางผู้มีคุณงาม ความดี และ คร่าคลำ ไปด้วย ฝูงชนและผู้คนมากมาย หน้าตาชื่นมื่น

แช่มชื่น พวกเราชาวศูนย์คุณธรรม ร่วมยินดี และมีความปลื้มปริ่ม ปิติ อยู่ในใจที่พองโต ที่สิ่งดี ๆ ที่ทำ ยังมีใครอีกหลายคนที่เล็งเห็นความสำคัญ
ขอแสดงความยินดี กับ เครือข่ายที่ทำงานร่วมกับศูนย์คุณธรรม
1 พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ
2 พระมหาพงศ์นรินทร์
3 พระครูสุพรหมธรรมาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม
4 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม