ศูนย์คุณธรรมหารือกระทรวงมหาดไทยหาแนวทางร่วมขับเคลื่อนโครงการด้านคุณธรรม

ขาวท 2 รปท 1 ขาวท 2 รปท 2

 

วันที่ 16 กันยายน 2559 นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้เข้าหารือกับนายสมคิด จันทมฤก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ กระทรวงมหาดไทย โดยประเด็นสำคัญในการหารือเกี่ยวกับการหาแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมขององค์กรและหน่วยงานต่างๆที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมด้านคุณธรรม ให้สอดคล้องกันภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งมีหลายโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการจังหวัดคุณธรรม เป็นต้น