ประมวลภาพบรรยากาศงานสมัชชาคุณธรรมครั้งที่ ๘

image 2

 

งานสมัชชาคุณธรรมครั้งที่ ๘ " รวมพลังประชารัฐ ขับเคลือนสังคมคุณธรรม"  ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ๑ (ฮอลล์ ๙) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 
 
 1473406984806 1   1473407010045 2