ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดิ์ดี พร้อมแล้วที่จะร่วมขบวนประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๘

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙–  ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ คณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมราชบุรีจัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นางณิทฐา แสวงทอง เป็นประธาน ในการประชุมหารือแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี ที่จะจัดงานขึ้นในปลายปี ๒๕๕๙ นี้ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุรพล  แสวงศักดิ์ ได้ตอบรับการเข้าร่วมเสวนาเวทีของห้องจังหวัดคุณธรรมในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติฯ อย่างเป็นทางการแล้ว นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณากรอบและเนื้อหานิทรรศการภายใต้แนวคิดหลัก ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดิ์ดี พอเพียง สามัคคี มีวินัย” คณะทำงานยังได้พิจารณาให้มีการปรับร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมราชบุรีจาก ๓ ปีเป็น ๔ ปี ซึ่งทางจังหวัดอนุมัติงบประมาณกว่า ๑.๕ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุนแผนฯ ดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้มีองค์กรเครือข่ายเสนอตัวเข้าร่วมสานพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมราชบุรี อีก ๖ เครือข่ายดังนี้ เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ  เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายเด็กและเยาวชน เครือข่ายสิ่งแวดล้อม เครือข่ายสื่อมวลชน และเครือข่ายอำเภอ

ในปี ๒๕๖๐ นี้ จังหวัดราชบุรี จะมีเครือข่ายร่วมกันจำนวน  ๑๔ เครือข่ายคุณธรรมขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรี ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ เป็นเมืองแห่งพระราชา พอเพียง สามัคคี มีวินัย” ครอบคลุมทั้งพื้นที่

S 30818321

S 30818307

S 30818322 S 30818320