ศูนย์คุณธรรมร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย”

ศูนย์คุณธรรมร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย”

 

6

 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ แฟชั่นฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอน นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ“ภาคภูมิแผ่นดินไทย" โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

ทั้งนี้โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทยเป็นความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมโครงการ มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างคุณค่า สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการนำเสนอความภาคภูมิใจในแผ่นดินไทย เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีงามของประเทศจากมุมมองของคนไทยให้เป็นที่รับรู้ทั่วโลก

ทางโครงการได้เปิดโอกาสให้ชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมส่งเรื่องราวอันดีงามและล้ำค่าจากทุกชมชน เพื่อจัดทำคลังสมบัติดิจิตอลโดยคนไทยบนเว็บไซต์ของโครงการที่มีชื่อว่า www.theprideofthailand.com โดยระยะเวลาในการดำเนินโครงการตรงกับห้วงเวลามหามงคลอันสำคัญยิ่งของไทย กล่าวคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2559

3 4
5 2