ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผนึกกำลังประชารัฐจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนเปิดตัวโครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย” เติมความภูมิใจให้เต็มชาติ

โครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย” เข้าพบนายกรัฐมนตรี

เตรียมพร้อมเดินหน้าเชิญชวนทุกภาคส่วนและคนไทยทั้งประเทศ

ผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์ ร่วมกัน เติมความภูมิใจให้เต็มชาติ

ส่งเรื่องราวอันดีงามบนผืนแผ่นดินไทย เพื่อจารึกไว้เป็นสมบัติของชาติ

25284

 

    กรุงเทพฯ ( ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ) – วันนี้ โครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย” ซึ่งเป็นโครงการที่ผนึกความร่วมมือสานพลังประชารัฐจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนประชาชนคนไทยทั้งประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อสืบค้น เก็บรวบรวมเรื่องราวอันดีงามที่เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย จารึกไว้เป็นสมบัติของชาติ และส่งต่อสู่ลูกหลานเพื่อรักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดไป นำโดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ประธานโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย และนางชฎาทิพ จูตระกูล รองประธานโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย และผู้ริเริ่มโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการฯ เข้าพบนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อรายงานวัตถุประสงค์และรายละเอียดของโครงการฯ ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ พร้อมเชิญชวนนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ร่วมส่งเรื่องราวอันดีงามของไทยเข้าร่วมโครงการฯ ก่อนที่จะเปิดตัวโครงการฯ อย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๗ มิถุนายนนี้ เพื่อให้ประชาชนเริ่มส่งเรื่องราวความภาคภูมิใจเข้ามาในโครงการฯ

25281     0614091154

25283     25285

   

     โครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย” เกิดจากความคิดริเริ่มของ มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมกับ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด โดยการผนึกกำลังความร่วมมือกับ สานพลังประชารัฐ,ภาคีพันธมิตรหลักจากภาคเอกชน อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เมนท์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) , สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ , LINE ประเทศไทย , บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลกซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) , บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) , บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) , บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) , บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) , บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิคส์ จำกัด และ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) , และภาคประชาสังคม ได้แก่ ลูกเสือชาวบ้าน , สมาพันธ์รัฐวิสาหกิจ , ศูนย์คุณธรรม , อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน , สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) , เครือข่ายแอมบาสเดอร์ของโครงการ One Young World ในประเทศไทย , สมาคมศิลปินตลก ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายประชารัฐและเป็นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ทั้งนี้เพื่อสอดรับกับมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และเพื่อเผยแพร่าภาพลักษณ์ที่ดีงามของประเทศไทยให้เป็นที่รับรู้ทั่วโลกอย่างยั่งยืน

     โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย เติมความภูมิใจให้เต็มชาติ ขอเชิญประชาชนชาวไทยทั่วประเทศไทยร่วมส่งเรื่องราวเพื่อเก็บของดีวิถีชีวิต ความคิด ภูมิปัญญาไทย ที่คุณรู้และอยากให้คงอยู่ และส่งมาได้ผ่านทาง ; เว็บไซต์ www.theprideofthailand.com หรือ ตู้ ปณ ๑ ปณศ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ ๑๐๒๔๐ หรือ ทาง Line Official ภาคภูมิแผ่นดินไทย ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙