ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผนึกกำลังประชารัฐจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนเปิดตัวโครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย” เติมความภูมิใจให้เต็มชาติ

โครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย” เข้าพบนายกรัฐมนตรี

เตรียมพร้อมเดินหน้าเชิญชวนทุกภาคส่วนและคนไทยทั้งประเทศ

ผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์ ร่วมกัน เติมความภูมิใจให้เต็มชาติ

ส่งเรื่องราวอันดีงามบนผืนแผ่นดินไทย เพื่อจารึกไว้เป็นสมบัติของชาติ

25284

 

    กรุงเทพฯ ( ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ) – วันนี้ โครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย” ซึ่งเป็นโครงการที่ผนึกความร่วมมือสานพลังประชารัฐจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนประชาชนคนไทยทั้งประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อสืบค้น เก็บรวบรวมเรื่องราวอันดีงามที่เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย จารึกไว้เป็นสมบัติของชาติ และส่งต่อสู่ลูกหลานเพื่อรักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดไป นำโดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ประธานโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย และนางชฎาทิพ จูตระกูล รองประธานโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย และผู้ริเริ่มโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการฯ เข้าพบนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อรายงานวัตถุประสงค์และรายละเอียดของโครงการฯ ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ พร้อมเชิญชวนนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ร่วมส่งเรื่องราวอันดีงามของไทยเข้าร่วมโครงการฯ ก่อนที่จะเปิดตัวโครงการฯ อย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๗ มิถุนายนนี้ เพื่อให้ประชาชนเริ่มส่งเรื่องราวความภาคภูมิใจเข้ามาในโครงการฯ

25281     0614091154

25283     25285

   

     โครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย” เกิดจากความคิดริเริ่มของ มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมกับ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด โดยการผนึกกำลังความร่วมมือกับ สานพลังประชารัฐ,ภาคีพันธมิตรหลักจากภาคเอกชน อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เมนท์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) , สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ , LINE ประเทศไทย , บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลกซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) , บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) , บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) , บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) , บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) , บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิคส์ จำกัด และ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) , และภาคประชาสังคม ได้แก่ ลูกเสือชาวบ้าน , สมาพันธ์รัฐวิสาหกิจ , ศูนย์คุณธรรม , อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน , สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) , เครือข่ายแอมบาสเดอร์ของโครงการ One Young World ในประเทศไทย , สมาคมศิลปินตลก ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายประชารัฐและเป็นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ทั้งนี้เพื่อสอดรับกับมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และเพื่อเผยแพร่าภาพลักษณ์ที่ดีงามของประเทศไทยให้เป็นที่รับรู้ทั่วโลกอย่างยั่งยืน

     โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย เติมความภูมิใจให้เต็มชาติ ขอเชิญประชาชนชาวไทยทั่วประเทศไทยร่วมส่งเรื่องราวเพื่อเก็บของดีวิถีชีวิต ความคิด ภูมิปัญญาไทย ที่คุณรู้และอยากให้คงอยู่ และส่งมาได้ผ่านทาง ; เว็บไซต์ www.theprideofthailand.com หรือ ตู้ ปณ ๑ ปณศ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ ๑๐๒๔๐ หรือ ทาง Line Official ภาคภูมิแผ่นดินไทย ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest