งานแถลงข่าวการจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

 

IMG 1439

 

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานแถลงข่าวการจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมี นายสหภูมิ รองอธิบดีกรมศิลปากร, นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมแถลงข่าว ทั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

IMG 1394 IMG 1419