งานแถลงข่าวการจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

 

IMG 1439

 

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานแถลงข่าวการจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมี นายสหภูมิ รองอธิบดีกรมศิลปากร, นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมแถลงข่าว ทั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

IMG 1394 IMG 1419

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest