ประชุมหารือแนวคิดเรื่องการพัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรมร่วมกับกลุ่มองค์กรธุรกิจ จ.ราชบุรี และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

 IMG 1298 IMG 9547

 

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯได้เข้าพบผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อเยี่ยมเยียนและรับฟังปัญหาจากการดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม  พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรีให้เป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม  

IMG 9666  IMG 1368