"รวมพลังประชารัฐ ๙ ดีขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร้อยเอ็ด"

 

IMG 6370 IMG 6364

 

เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนเครือข่าย ๙ ดีจังหวัดคุณธรรมร้อยเอ็ดร่วมกับผู้แทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประชุมกำหนดแผนปฏิบัติการในกรอบเนื้อหาการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด "รวมพลังประชารัฐ ๙ ดี ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร้อยเอ็ด" ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

IMG 6372 IMG 6368

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest