"รวมพลังประชารัฐ ๙ ดีขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร้อยเอ็ด"

 

IMG 6370 IMG 6364

 

เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนเครือข่าย ๙ ดีจังหวัดคุณธรรมร้อยเอ็ดร่วมกับผู้แทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประชุมกำหนดแผนปฏิบัติการในกรอบเนื้อหาการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด "รวมพลังประชารัฐ ๙ ดี ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร้อยเอ็ด" ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

IMG 6372 IMG 6368