พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นเมืองหลวงของประเทศแห่งราชวงศ์จักรี ครบรอบ 234 ปี

S 14491658 S 14491653

 

๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ - เวลา ๐๖.๓๐ น. ที่ท้องสนามหลวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๒๓๕ รูป ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานมหกรรมรามยณะเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน  ภายใต้งานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ โดยมี ที่ปรึกษา รมว.วธ. เลขานุการ รมว.วธ. รองปลัด วธ. อธิบดีกรมการศาสนา อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม คณะผู้บริหาร วธ. หน่วยงานราชการ และประชาชน ร่วมในพิธี

 

S 14508038 S 14483484