“วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น

21 ม.ค. 61 : นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ญี่ปุ่นในความทรงจำ” ประกอบนิทรรศการ “วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น” โบราณวัตถุล้ำค่า-ศิลปวัตถุชิ้นยอดเยี่ยม จากประเทศญี่ปุ่น 130 ชิ้น ที่นำมาจัดแสดง มีผู้ร่วมฟังบรรยายกว่า 200 คน

จากนั้น รมว.วธ. นำชมนิทรรศการพิเศษ “วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น” ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่นำโบราณวัตถุมาจัดแสดงในไทย ฉลองความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 130 ปี เปิดให้ชมตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 ก.พ. 61 เวลา 09.00-16.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

S 3694634 S 3686834
S 3686837 S 3686839
S 3686843 S 3686844
S 3686847 S 3686836