ประกาศรับสมัครบุคคคลเพื่อสรรหาบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมจำนวน ๓ ตำแหน่ง ๑๑ อัตรา

career

๑. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา
๒.เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
๓.นักวิชาการ จำนวน ๙ อัตรา 

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

Download PDF

Download ใบสมัคร

Download Doc

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest