Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศผู้ชนะ จ้างจัดทำวิดีทัศน์กรณีศึกษาพื้นที่และรายงานสรุปจัดงานสมัชชา 4 ภาค 08 February 2018 313
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานการจัดทำวีดีทัศน์กรณีศึกษาพื้นที่ต้นแบบและวีดีทัศน์สรุปผลการจัดงานสมัชาคุณธรรม 4 ภาค 07 February 2018 267
ประกาศผู้ชนะจ้างทำชุดนิทรรศการองค์ความรู้ชุมชน 01 February 2018 241
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุง + เพิ่มเติม) 30 January 2018 332
ประกาศขอบเขตงาน(TOR)และราคากลางจ้างทำชุดนิทรรศการองค์ความรู้ชุมชน องค์กร อำเภอฯ 30 January 2018 237
ประกาศการจัดซื้อวัสดุสื่อสารระยะสั้นและเครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา 22 January 2018 191
ประกาศราคากลางและขอบเขตงาน จ้างผลิตวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการสมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว 18 January 2018 196
ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 January 2018 383
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างจัดทำองค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตามช่วงวัยมิติคุณธรรม "โครงการศึกษาสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของช่วงวัยแรงงานไทย" 11 January 2018 307
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค.60 08 January 2018 327
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ม.ค.2561 01 January 2018 204
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างบำรุงรักษา (MA) ระบบบริหารโครงการและฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย (Probase) 27 December 2017 347
ประกาศยกเลิกราคากลางและขอบเขตงานจ้างจัดทำองค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตามช่วงวัย มิติคุณธรรม โครงการศึกษาสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของช่วงวัยแรงงานไทย (2) 25 December 2017 401
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างบำรุงรักษาระบบโครงการและฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย 22 December 2017 303
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (หน่วยงาน) 19 December 2017 288
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กรมบัญชีกลาง) 19 December 2017 280
เรื่องจ้างจัดทำนิทรรศการและออกแบบตกแต่งเวทีงานเปิดตัว Viral Video 13 December 2017 440
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม (สารสนเทศ) ของกรมบัญชีกลาง 07 December 2017 252
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 06 December 2017 396
ประกาศจัดทำต้นฉบับพิมพ์เอกสารเผยแพร่ แนวทางการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ 06 December 2017 331