Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างบำรุงรักษาระบบโครงการและฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย 22 December 2017 260
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (หน่วยงาน) 19 December 2017 228
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กรมบัญชีกลาง) 19 December 2017 212
เรื่องจ้างจัดทำนิทรรศการและออกแบบตกแต่งเวทีงานเปิดตัว Viral Video 13 December 2017 378
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม (สารสนเทศ) ของกรมบัญชีกลาง 07 December 2017 200
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 06 December 2017 328
ประกาศจัดทำต้นฉบับพิมพ์เอกสารเผยแพร่ แนวทางการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ 06 December 2017 279
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างทำองค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพนุษย์ตามช่วงวัยมิติคุณธรรมฯ 225,770 บาท 04 December 2017 274
ประกาศเรื่องจัดทำองค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตามช่วงวัยมิติคุณธรรมฯ 300,000 บาท 27 November 2017 417
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างจัดทำองค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตามช่วงวัย มิติคุณธรรม โครงการศึกษาสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของช่วงวัยแรงงานไทย 24 November 2017 212
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะราคาเรื่องจางนักวิชาการเพื่อสังเคราะห์ และประเมินแผนแม่บทฯ 21 November 2017 245
ประกาศราคากลางและขอบเขตการจ้างทำต้นฉบับและจัดพิมพ์หนังสือส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย 20 November 2017 311
ประกาศราคากลางและขอบเขตราคากลางผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อจ้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม 20 November 2017 329
ประกาศขอบเขตงานและราคากลางจัดจ้างนักวิชาการเพื่อสังเคราะห์และประเมินแผนแม่บท 16 November 2017 253
ประกาศขอบเขตงานและราคากลางจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ แนวทางการพัฒนาชุมชนคุณธรรม 16 November 2017 257
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์เพื่อประกอบการดำเนินงานอบรม การพัฒนาศักยภาพแกนำด้านคุณธรรมความดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 November 2017 345
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำองค์ความรู้ความรู้แนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บทส่งเสริม คุณธรรมแห่งชาติองค์กรคุณธรรม โดยวิธีเจาะจง 14 November 2017 276
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ประจำปี 2561 13 November 2017 237
การดำเนินการจัดทำต้นฉบับ พร้อมจัดพิมพ์หนังสือ "แนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1" ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2561 09 November 2017 240
การจ้างเหมาเพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์เพื่อประกอบการดำเนินงานอบรม การพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านคุณธรรมความดี ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2561 09 November 2017 265