Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์เพื่อประกอบการดำเนินงานอบรม การพัฒนาศักยภาพแกนำด้านคุณธรรมความดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 November 2017 134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำองค์ความรู้ความรู้แนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บทส่งเสริม คุณธรรมแห่งชาติองค์กรคุณธรรม โดยวิธีเจาะจง 14 November 2017 105
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ประจำปี 2561 13 November 2017 101
การดำเนินการจัดทำต้นฉบับ พร้อมจัดพิมพ์หนังสือ "แนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1" ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2561 09 November 2017 100
การจ้างเหมาเพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์เพื่อประกอบการดำเนินงานอบรม การพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านคุณธรรมความดี ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2561 09 November 2017 123
การจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์คุณธรรม จำนวน 5 รายการ 08 November 2017 146
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61 20 October 2017 18
แผนการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ประจำปี 2561 20 October 2017 100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์นำเสนอประมวลการดำเนินงาน คุณธรรมอาเซียน ในรูปแบบ Info Motion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 October 2017 173
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 19 October 2017 161
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 06 October 2016 148
ประกาศผู้ชนะ จ้างผลิตวัสดุประชาสัมพัันธ์เพื่อรณรงค์ แฟลชไดร์ฟ 09 October 2017 133
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างออกแบบกราฟฟิก ผลิตชุดนิทรรศการ สื่อประชาสัมพันธ์ กล้าทำดี ไม่มีที่สุดสิ้นฯ 09 October 2017 96
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2560 04 October 2017 154
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี พ.ศ.2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 October 2017 93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์และสัญญาณเชื่อมโยงฯ 03 October 2017 110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำความสะอาดการจ้างทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานชั้น 16-17 (2) 03 October 2017 142
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 28 September 2017 169
จ้างออกแบบกราฟฟิก ผลิตชุดนิทรรศการ สื่อประชาสัมพันธ์ กล้าทำดี ไม่มีที่สิ้นสุด 27 September 2017 99
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานเช่าอุปกรณ์และสัญญาณเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ต 27 September 2017 95