Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างจัดทำองค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตามช่วงวัยมิติคุณธรรม "โครงการศึกษาสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของช่วงวัยแรงงานไทย" 11 January 2018 387
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค.60 08 January 2018 416
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ม.ค.2561 01 January 2018 289
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างบำรุงรักษา (MA) ระบบบริหารโครงการและฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย (Probase) 27 December 2017 412
ประกาศยกเลิกราคากลางและขอบเขตงานจ้างจัดทำองค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตามช่วงวัย มิติคุณธรรม โครงการศึกษาสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของช่วงวัยแรงงานไทย (2) 25 December 2017 479
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างบำรุงรักษาระบบโครงการและฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย 22 December 2017 376
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (หน่วยงาน) 19 December 2017 354
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กรมบัญชีกลาง) 19 December 2017 362
เรื่องจ้างจัดทำนิทรรศการและออกแบบตกแต่งเวทีงานเปิดตัว Viral Video 13 December 2017 526
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม (สารสนเทศ) ของกรมบัญชีกลาง 07 December 2017 328
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 06 December 2017 475
ประกาศจัดทำต้นฉบับพิมพ์เอกสารเผยแพร่ แนวทางการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ 06 December 2017 462
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างทำองค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพนุษย์ตามช่วงวัยมิติคุณธรรมฯ 225,770 บาท 04 December 2017 410
ประกาศเรื่องจัดทำองค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตามช่วงวัยมิติคุณธรรมฯ 300,000 บาท 27 November 2017 569
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างจัดทำองค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตามช่วงวัย มิติคุณธรรม โครงการศึกษาสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของช่วงวัยแรงงานไทย 24 November 2017 379
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะราคาเรื่องจางนักวิชาการเพื่อสังเคราะห์ และประเมินแผนแม่บทฯ 21 November 2017 351
ประกาศราคากลางและขอบเขตการจ้างทำต้นฉบับและจัดพิมพ์หนังสือส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย 20 November 2017 442
ประกาศราคากลางและขอบเขตราคากลางผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อจ้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม 20 November 2017 468
ประกาศขอบเขตงานและราคากลางจัดจ้างนักวิชาการเพื่อสังเคราะห์และประเมินแผนแม่บท 16 November 2017 396
ประกาศขอบเขตงานและราคากลางจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ แนวทางการพัฒนาชุมชนคุณธรรม 16 November 2017 398