ประกาศราคากลางและขอบเขตงาน(TOR)การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน บริเวณ ชั้น ๑๖ และชั้น ๑๗ ศูนย์คุณธรรม

purchase

 

Download PDFราคากลาง

Download PDFTOR