ประกาศราคากลาง และ TOR จ้างพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม เวอร์ชั่น ภาษาไทย-อังกฤษ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนตาม "มาตฐานเว็บไซต์ภาครัฐ" ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

purchase

 

Download PDFราคากลาง

Download PDFTOR