ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ประกอบการสำรวจและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่อระบบสำรองข้อมูลภายในห้องศูนย์ข้อมูล (Server Room) ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

purchase

Download PDF