ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารองค์กรผ่านโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสังคมดี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding

purchase

Download PDF