ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างจัดทำวัสดุอุปกรณ์ประกอบการดำเนินงานอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านคุณธรรมความดีจ้างจัดทำวัสดุอุปกรณ์ประกอบการดำเนินงานอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านคุณธรรมความดี

purchase

Download PDF ประกาศราคากลาง

Download PDF TOR