แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุง + เพิ่มเติม ไตรมาส 2)

purchase

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ยกเลิก) Download PDF

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุง) Download PDF

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) Download PDF