แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุง + เพิ่มเติม)

purchase

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) Download PDF

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม งานสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์องค์กร วันที่ 13/02/61) Download PDF

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุง) Download PDF

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป วันที่ 12/02/61)Download PDF

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์องค์กร วันที่ 13/02/61)  Download PDF

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์องค์กร วันที่ 13/02/61) Download PDF

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานนวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม วันที่ 1ุ6/02/61)  Download PDF