แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กรมบัญชีกลาง)

purchase

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Download PDF

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) Download PDF

สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Download PDF