ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

career

Download PDF