ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์นำเสนอประมวลการดำเนินงาน คุณธรรมอาเซียน ในรูปแบบ Info Motion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

purchase


Download PDF