ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดจ้างผู้ประกอบการผลิตและสร้างสรรค์สื่อวีดีโอ (Viral Video) เรื่องสัญญาวาระสุดท้ายแด่พ่อของแผ่นดิน

purchase

Download PDF