ประกาศขอบเขตงานและราคากลางการจ้างทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานชั้น 16-17

purchase

Download PDFราคากลาง

Download PDFขอบเขตการจ้าง (TOR)