ประกาศราคากลางจ้างผู้ดำเนินการถอดความรู้และจัดทำต้นฉบับหนังสือกรณีศึกษา ๗๐ ชุมชนองค์กรคุณธรรม

 

purchase

Download PDF