ประกาศจัดจ้างการจัดพิมพ์หนังสือ"การดำเนินงานส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมนำร่องครั้งที่ ๒"

purchase

 

Download PDF

ข้อกำหนดเงื่อนไข (TOR)
จัดจ้างการจัดพิมพ์หนังสือ"การดำเนินงานส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมนำร่องครั้งที่ ๒"

 

Download PDF

ราคากลางจัดจ้างการจัดพิมพ์หนังสือ"การดำเนินงานส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมนำร่องครั้งที่ ๒"