ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างจัดทำต้นฉบับหนังสือองค์ความรู้ชุดประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรม 17 May 2018 7
ประกาศ ประกวดราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding 16 May 2018 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ประกอบการสำรวจและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่อระบบสำรองข้อมูลภายในห้องศูนย์ข้อมูล (Server Room) ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 May 2018 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างเหมาถอดบทเรียนงานเวทีพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ” 04 May 2018 37
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งทีี่ 9 (ปรับปรุง) 04 May 2018 44
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 03 May 2018 34
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดจ้างนักวิชาการดำเนินการทางวิชาการ และประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 01 May 2018 43
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างเหมาถอดบทเรียนงานเวทีพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง สุภาพชน คนอาชีวะ 30 April 2018 48
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษา สำรองข้อมูลระบบสารสนเทศเว็บไซต์และเครื่องแม่ข่าย 24 April 2018 53
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้างนักวิชาการดำเนินการทางวิชาการ และประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 18 April 2018 62
ประกาศผู้ชนะ-จัดงานสมัชชา ครั้งที่ 9 18 April 2018 75
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสารคดีนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง ปีที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 April 2018 78
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำวัสดุอุปกรณ์ประกอบการดำเนินงานอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านคุณธรรมความดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 April 2018 67
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำต้นฉบับหนังสือ ชุดความรู้แนวคิดการส่งเสริมคุณคุณธรรมจากปาฐากถาและบรรยายพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 April 2018 60
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารองค์กรผ่านโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสังคมดี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding 05 April 2018 97
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำต้นฉบับและจัดพิมพ์หนังสือส่งเสริมมาตราฐานโรงเรียนคุณธรรม 05 April 2018 94
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างบำรุงรักษาสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศเว็บไซต์และเครื่องแม่ข่าย 04 April 2018 103
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำต้นฉบับการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่เพื่อเผยแพร่ในงานสมัชชาคุณธรรม 02 April 2018 129
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) ของศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) 02 April 2018 85
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างเหมาผลิตสารคดีนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง ปีที่ ๒ 29 March 2018 132