รวมวิดีทัศน์สมัชชาคุณธรรม

 

 
 
  วีดีทัศน์ สรุปผลการจัดสมัชชาคุุณธรรมระดีบภูมิภาค

 

สรุปงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8
"รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม"
ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม 1 เมืองทองธานี
วันที่ 1 - 2 กันยายน 2559


สมัชชาคุณธรรมครั้งที่ 1-7 สรุปงานสมัชชาคุณธรรมภาคอีสาน
ครั้งที่ 1 22-23 ธันวาคม 2560

โครงการ 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี  วีดีทัศน์รวมพลังสังคมคุณธรรม  สถานการณ์คุณธรรม

 

 

 

 

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest