งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘

งานสมชชา

 

 

กำหนดการ

Download PDF

 

วัน และสถานที่จัดงาน

     จัดงานวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน -วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม ๑ (ฮอลล์๙)  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี   

 

 

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest